Tân phát - Dịch vụ cung cấp thiết bị tự động hóa hàng đầu Việt Nam

TPA tổ chức buổi giới thiệu và thăm quan thực tế các trạm DEMO và thiết bị Robot