Tin tức sự kiện

Đăng ký tham dự hội thảo
"Tự động hóa với IoT và Collaborative Robot trong cách mạng công nghiệp 4.0"

Đăng ký tham dự hội thảo "Tự động hóa với IoT và Collaborative Robot trong cách mạng công nghiệp 4.0"

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát trân trọng kính mời quý khách hàng đến tham dự hội thảo "Tự động hóa với IoT và Collaborative Robot trong cách mạng công nghiệp 4.0" với mục tiêu chia sẻ một cách cởi mở về xu hướng phát triển tự động hóa trong kỷ nguyên 4.0

TPA tổ chức buổi giới thiệu và thăm quan thực tế
 các trạm DEMO và thiết bị Robot

TPA tổ chức buổi giới thiệu và thăm quan thực tế các trạm DEMO và thiết bị Robot

 Trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. Tự động hóa và IoT là yếu tố cơ bản trong việc nâng cao năng suất lao động hiệu quả ở mọi nơi, mọi nghành nghề đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Để hoạt động sản xuất diễn ra hiệu quả, tối ưu hóa chi phí thì việc ứng dụng các giải pháp tự động hóa và hoạt động bảo trì máy móc, thiết bị đóng vai trò quan trọng. Sử dụng hệ