Sản phẩm

(Video mô tả công đoạn bắt vít tự động trong dây chuyền lắp ráp được thiết kế và phát triển bởi TPA)

Công đoạn bắt vít tự động (Screw - Nut Driving Process):

Công đoạn bắt vít tự động (Screw - Nut Driving Process) giúp tăng độ chính xác bằng việc lặp đi lặp lại một hoạt động trong vòng nhiều giờ.
Bắt vít là một công đoạn rất quan trọng trong đây chuyền lắp ráp tự động (Assembly Line Automation) tại các nhà máy lắp ráp cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử và các sản phẩm khác.

Tìm hiểu ngay các ứng dụng do TPA thiết kế và phát triển: