Dây Chuyền Sản Xuất Bảng Mạch PCB | PCB Production Line | ETEK

Sản phẩm

Dây chuyền sản xuất bảng mạch PCB

ETEK mang đến giải pháp bao gồm tất cả các thiết bị phục vụ cho việc sản xuất bảng mạch điện tử (PCB), máy smt phù hợp với sản xuất bảng mạch PCB nhiều kích thước, áp dụng cả cho các nhà máy ở tất cả quy mô, kể cả quy mô nhỏ.

Gửi yêu cầu về emai: info@etek.com.vn hoặc số Hotline: 0965.800.166 

Tham khảo Catalogue của chúng tôi dưới đây: