Sản phẩm

OEE là gì? OEE được sử dụng như thế nào? 

OEE, viết tắt của Overall equipment effectiveness hay còn có tên gọi khác là hiệu suất tổng thể thiết bị, là thước đo đánh giá mức độ sử dụng của một hoạt động sản xuất (cơ sở vật chất, thời gian và nguyên vật liệu) trong khoảng thời gian dự kiến vận hành. Hay nói cách khác, OEE đo lường năng suất và hiệu quả vận hành của máy móc để nhận thấy những vấn đề trong quá trình sử dụng, giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục hiệu suất làm việc.
OEE là kết quả của ba yếu tố: Tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng, với mục tiêu là giảm sáu tổn thất lớn dựa trên thiết bị. Các yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành OEE=A x P x Q. Tính khả dụng bị giảm do lỗi, thiết lập và điều chỉnh thiết bị. Hiệu suất bị giảm do chạy không tải, dừng nhỏ và giảm chất lượng. Chất lượng bị giảm do lỗi quy trình và tổn thất khi khởi động. Việc cải thiện bất kỳ yếu tố nào trong đây sẽ có tác động lớn đến hiệu quả sản xuất. Do đó, để thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển trong bất kỳ ngành hoặc quy trình nào, bạn nên theo dõi OEE và lấy đó làm cơ sở cho các nỗ lực cải tiến.
Hiệu quả tổng thể của thiết bị là một chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả của quá trình sản xuất. Nó có thể được sử dụng để xác định kịp thời lỗi trong quá trình sản xuất như nội dung hoạt động kém, kết nối hiệu suất kém với một hoặc nhiều trong ba yếu tố chính (tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng). Khi nguồn gốc của vấn đề được xác định, các vấn đề cơ bản có thể được điều tra và cải thiện.

ETEK là nhà cung cấp giải pháp OEE - Hiệu suất tổng thể thiết bị tại Việt Nam

Là doanh nghiệp tiên phong đi đầu cung cấp các giải pháp tự động hóa tại Việt Nam, ETEK sẵn sàng hỗ trợ và mang đến những giải pháp đo hiệu suất tổng thể thiết bị (OEE) phù hợp nhất với nhu cầu trong nhà máy của bạn, xác định được hiệu suất sử dụng và những hạn chế còn tồn đọng để đưa ra những chiến lược cải tiến bảo trì phù hợp, mang lại lợi ích lâu dài cho tương lai.