Robot công nghiệp | Cánh tay Robot công nghiệp | Ứng dụng Robot công nghiệp

Robot công nghiệp

Cánh tay Robot gắp sản phẩm, ứng dụng Robotic Pick & Place

Cánh tay Robot gắp sản phẩm, ứng dụng Robotic Pick & Place

Tại thị trường Việt Nam, TPA hiện đang là một trong những đơn vị tiên phong về giải pháp tự động hóa trong lĩnh vực công nghiệp, TPA cung cấp các ứng dụng cánh tay Robot gắp sản phẩm bao gồm: Lắp ráp, đóng gói, lựa chọn, kiểm tra.... cho nhiều ngành nghề sản xuất. Những khách hàng lớn đã lựa chọn giải pháp của TPA như: Unilerver, Acecook, Canon, Samsung….

Robot bốc xếp hàng lên Pallet - ứng dụng Robotic Palletazing

Robot bốc xếp hàng lên Pallet - ứng dụng Robotic Palletazing

Trong sản xuất công nghiệp, một trong những khâu được ưu tiên tự động hóa chính là hoạt động bốc xếp hàng hóa... Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp hãy biến các giải pháp tự động hóa thành lợi thế cạnh tranh của mình với ứng dụng Robot xếp pallet tốc độ cao từ được thiết kế và phát triển bởi TPA

Cánh tay Robot công nghiệp giá rẻ - giải pháp tự động hóa với chi phí thấp cho doanh nghiệp.

Cánh tay Robot công nghiệp giá rẻ - giải pháp tự động hóa với chi phí thấp cho doanh nghiệp.

Các công ty sản xuất ngay từ bây giờ có thể áp dụng giải pháp tự động hóa với ngân sách nhỏ, bài viết dưới đây cùng tìm hiểu các sản phẩm Robot công nghiệp, cánh tay Robot công nghiệp giá rẻ được ứng dụng trong nhiều ngành nghề.