Robot công nghiệp | Cánh tay Robot công nghiệp | Ứng dụng Robot công nghiệp

Robot công nghiệp

5 ưu điểm của việc tự động hóa công đoạn sơn với Robot

5 ưu điểm của việc tự động hóa công đoạn sơn với Robot

Tự động hóa công đoạn sơn vào dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu lãng phí, tăng tính linh hoạt đồng thời giảm chi phí lao động.

Giải pháp robot gắn linh kiện tự động vào khuôn đúc nhựa 450T

Giải pháp robot gắn linh kiện tự động vào khuôn đúc nhựa 450T

Giải pháp robot gắn linh kiện (Giải pháp robot insert linh kiện) tự động vào khuôn đúc nhựa 450T giúp tự động hóa công đoạn gắn linh kiện vào khuôn nhựa máy đúc từ đó nâng cao năng suất chế tạo, đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm cũng như giảm chi phí trong sản xuất. 

Ứng dụng hàn tự động với FlexArc ABB

Ứng dụng hàn tự động với FlexArc ABB

Nhằm khai thác tối đa tính linh hoạt của các tế bào hàn robot ABB, 27 robot FlexArc đã nhanh chóng được lắp đặt tại nhà máy cung cấp phụ tùng ô tô để đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng cuối cùng trong khi duy trì hiệu quả chi phí.

Robot tự động hóa máy đúc nhựa

Robot tự động hóa máy đúc nhựa

Robot công nghiệp thay thế con người hoàn thiện những nhiệm vụ khó khăn, độc hại, giảm bớt gánh nặng tìm kiếm lao động cho doanh nghiệp và tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường đầy biến động.