Kho thông minh, kho tự động, kho hàng thông minh

7 ứng dụng của IOT trong công nghiệp

7 ứng dụng của IOT trong công nghiệp

IOT công nghiệp là một mạng lưới các thiết bị, máy móc và cảm biến được kết nối với nhau và với internet, với mục đích thu thập và phân tích dữ liệu để áp dụng thông tin này trong quá trình cải tiến liên tục.

Phân loại các hệ thống kho AS/RS

Phân loại các hệ thống kho AS/RS

Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động (AS/RS) bao gồm các máy móc và hệ thống tự động được triển khai trong các cơ sở hậu cần để thực hiện các hoạt động như nhận hàng, lưu kho, xử lý đơn hàng và gửi hàng một cách an toàn, nhanh nhẹn.

Hệ thống thực thi, quản lý sản xuất MES là gì? Tầm quan trọng của MES trong nhà máy?

Hệ thống thực thi, quản lý sản xuất MES là gì? Tầm quan trọng của MES trong nhà máy?

Hệ thống Thực thi Sản xuất (MES) giám sát và kiểm soát toàn bộ các hoạt động sản xuất và luồng thông tin của nhà máy. Hệ thống theo dõi và ghi lại sự biến đổi của nguyên vật liệu thô thành hàng hóa thành phẩm, cho phép nhà sản xuất kiểm soát tất cả các hoạt động và cải thiện sản xuất đầu ra.

Xu hướng sản xuất thông minh năm 2022

Xu hướng sản xuất thông minh năm 2022

Sản xuất đã phát triển rất nhiều trong thế kỷ qua. Với các công nghệ mới tiên tiến hơn thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, sản xuất rõ ràng đang đi lên con đường của thông tin và tự động hóa. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và máy học, cảm biến và Internet vạn vật,...đang thay đổi cơ bản cách thức hoạt động của ngành sản xuất. Với tất cả những thay đổi này, điều quan trọng là phải hiểu các xu hướng thúc đẩy