Kho thông minh, kho tự động, kho hàng thông minh

AGV TRONG LƯU TRỮ LOGISTIC

AGV TRONG LƯU TRỮ LOGISTIC

Sự xuất hiện của AGV giúp giải quyết những rắc rối về chi phí lao động tăng cao,vấn đề hiệu suất và chất lượng đầu ra đảm bảo

Các ứng dụng phổ biến của Robot trong ngành bán lẻ

Các ứng dụng phổ biến của Robot trong ngành bán lẻ

Ngành hàng bán lẻ hiện nay đang phát triển mạnh mẽ ứng dụng robot do những tiến bộ về công nghệ. Các ứng dụng robot cung cấp hỗ trợ mọi lúc cho khách hàng để thúc đẩy mức độ tương tác của khách hàng cao hơn, từ đó dẫn đến doanh thu cao hơn trong tương lai gần.

Hệ thống phân loại sản phẩm tự động trong nhà kho

Hệ thống phân loại sản phẩm tự động trong nhà kho

Các giải pháp tự động hóa kho hàng đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. Điều này được thúc đẩy bởi những lo ngại về chi phí và sự sẵn có của lao động, đặc biệt là sự bùng nổ của thương mại điện tử và xu hướng mua hàng trực tuyến tăng cao. Hệ thống phân loại tự động là giải pháp phù hợp thúc đẩy tăng năng suất sản phẩm, xử lý đơn hàng nhanh chóng, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Giới thiệu hệ thống kho tự động Pallet Shutter

Giới thiệu hệ thống kho tự động Pallet Shutter

Hệ thống pallet shutter là một giải pháp tự động hóa nhà kho thường được sử dụng kết hợp với giá đỡ pallet để tự động hóa việc vận chuyển pallet từ đầu này sang đầu kia của giá đỡ.