Smart Factory - Nhà máy thông minh

Smart Factory

ETEK - SmartMachine: Giải pháp máy thông minh All - In - One

ETEK - SmartMachine: Giải pháp máy thông minh All - In - One

SmartMachine là một giải pháp tiên tiến, kết hợp hoàn hảo giữa các máy móc và hệ thống quản lý thông minh, mang đến sự tối ưu hóa toàn diện cho doanh nghiệp.

MES - Hệ thống điều hành và quản lý sản xuất

MES - Hệ thống điều hành và quản lý sản xuất

MES là giải pháp cốt lõi giúp quản lý hoạt động nhà máy một cách toàn diện. Quá trình sản xuất sẽ được quản lý từ đầu đến cuối với sự hợp tác của tất cả nhân viên sản xuất trong thời gian thực

WISE-PaaS OEE tối ưu hóa hiệu quả sản xuất trong nhà máy ép nhựa

WISE-PaaS OEE tối ưu hóa hiệu quả sản xuất trong nhà máy ép nhựa

Hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness - OEE) là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường hoạt động của thiết bị sản xuất, bao gồm tỷ lệ sử dụng, hiệu quả sản xuất và năng suất.

Giải pháp tối ưu hóa sản xuất trong nhà máy OEE - Overall Equipment Effectiveness

Giải pháp tối ưu hóa sản xuất trong nhà máy OEE - Overall Equipment Effectiveness

Giải pháp tối ưu hóa sản xuất trong nhà máy (OEE) giúp xây dựng các nhà máy thông minh thông qua việc thu thập dữ liệu, tổng hợp và phân tích tính khả dụng của máy móc để cải thiện năng suất, giảm tổn thất và tăng lợi nhuận.