Tin sản phẩm

TPA – HỆ THỐNG CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG, ROBOT CẤP PHÔI

TPA – HỆ THỐNG CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG, ROBOT CẤP PHÔI

Hệ thống cấp phôi tự động cho ngành gia công kim loại nói chung cũng như hệ thống cấp phôi tự động cho máy CNC, máy ép, máy dập, máy phay, máy mài, máy chuốt, các máy gia công kim loại … giúp tự động hóa công đoạn cấp phôi và lấy sản phẩm ra nhanh chóng từ đó nâng cao năng suất chế tạo cũng như giảm chi phí trong sản xuất hàng loạt.