Kho thông minh, kho tự động, kho hàng thông minh

Xu hướng sản xuất thông minh năm 2022

Xu hướng sản xuất thông minh năm 2022

Sản xuất đã phát triển rất nhiều trong thế kỷ qua. Với các công nghệ mới tiên tiến hơn thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, sản xuất rõ ràng đang đi lên con đường của thông tin và tự động hóa. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và máy học, cảm biến và Internet vạn vật,...đang thay đổi cơ bản cách thức hoạt động của ngành sản xuất. Với tất cả những thay đổi này, điều quan trọng là phải hiểu các xu hướng thúc đẩy

Lịch sử phát triển nhà kho tự động: Từ băng tải đến Robot

Lịch sử phát triển nhà kho tự động: Từ băng tải đến Robot

Kho hàng ngày nay đang dần được cải tiến theo chiều hướng tích cực, xu hướng tự động hóa lên ngôi thay thế các phương pháp thủ công truyền thống. Nhưng sự đổi mới trong lĩnh vực này đã có từ 120 năm trước, với những băng chuyền đầu tiên. Bài viết dưới đây là một lịch sử ngắn gọn về sự đổi mới nhà kho qua các thời kỳ.

AGV vận chuyển trong kho lạnh thực phẩm

AGV vận chuyển trong kho lạnh thực phẩm

Trong dự án kho lạnh tại nhà máy sản xuất thực phẩm, AGV chủ yếu được sử dụng cho quá trình nhập và xuất kho lạnh thành phẩm. Robot tự hành AGV được sử dụng để thực hiện quá trình xử lý thông minh và nó được kết nối với nhiều dây chuyền trục lăn của trạm phân loại để hoàn thành việc tự động nhập và xuất thành phẩm vào ra khỏi kho lạnh.

Ứng dụng xe tự hành AGV trong nhà máy sản xuất thuốc lá

Ứng dụng xe tự hành AGV trong nhà máy sản xuất thuốc lá

AGV thực hiện chức năng phân loại, nhập và xuất kho thành phẩm tại nhà máy sản xuất thuốc lá, cải thiện rõ rệt hiệu suất hoạt động của nhà máy, giảm bớt áp lực thiếu hụt lao động trong sản xuất