Kho thông minh, kho tự động, kho hàng thông minh

Kho tự động theo chiều dọc là gì? So sánh hai loại kho dọc - Vertical Carousel VCM và Vertical Lift VLM

Kho tự động theo chiều dọc là gì? So sánh hai loại kho dọc - Vertical Carousel VCM và Vertical Lift VLM

Kho tự động theo chiều dọc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong các công ty và nhà máy sản xuất, giúp quy trình lấy hàng nhanh hơn, tiết kiệm không gian và tối ưu chi phí lao động

Xu hướng Just in time và Just in case trong Intralogistics -Lựa chọn chiến lược phù hợp với kho hàng của bạn

Xu hướng Just in time và Just in case trong Intralogistics -Lựa chọn chiến lược phù hợp với kho hàng của bạn

Hệ thống kho tự động ASRS là một giải pháp dựa trên công nghệ nhằm nâng cao cả chiến lược quản lý hàng tồn kho của JIT và JIC. Các hệ thống này sử dụng robot, điều khiển phần mềm và tối ưu hóa

5 ứng dụng công nghệ tốt nhất cho Kho phân phối hàng hóa trong 3PL (Distribution Center)

5 ứng dụng công nghệ tốt nhất cho Kho phân phối hàng hóa trong 3PL (Distribution Center)

Có rất nhiều công nghệ chọn đơn hàng có sẵn để hỗ trợ các nhiệm vụ quản lý hàng tồn kho và thực hiện đơn hàng - từ đơn giản đến tự động hóa cao. Bất kể các giải pháp nào, các yếu tố cơ bản của hệ thống lấy hàng đều giống nhau. Về cơ bản nhất, các hệ thống này hỗ trợ các cộng sự và cơ sở trong việc xác định, theo dõi, xác minh, tổ chức, lưu trữ, định vị, phân loại và xử lý hàng tồn kho. Với rất nhiều lựa chọn

Tổng quan Kho hàng 2024: Xu hướng tự động hóa ngành Logistics

Tổng quan Kho hàng 2024: Xu hướng tự động hóa ngành Logistics

Các mục tiêu cốt lõi cho năm tới bao gồm tăng lợi nhuận, giảm chi phí cho mỗi đơn hàng, hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thời gian thực hiện đơn hàng hợp lý và nâng cấp công nghệ chọn đơn hàng.